Twoje słowa moja godność

Kadra Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce podnosi swoje kompetencje

Autorka: Jolanta Prusinowska PCPR w Hajnówce  Portal: samorzad.gov.pl/powiat hajnowski 28.03.2023 r.

W celu przeciwdziałaniu używaniu dziadurzenia tj. specyficznego i dyskryminującego osoby starsze języka czterech Pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce w dniu 27.03.2023 r. wzięło udział w warsztatach „O słowach i godności.” Spotkanie miało miejsce w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Hajnówce.

Cytując organizatorów: „Wyniki badań oraz codzienne obserwacje wskazują, że dziadurzenie jest zjawiskiem powszechnym, którego doświadcza ponad 1/3 osób 60+. Ponad 1/4 osób 60+ doświadcza go w formie instytucjonalnej dyskryminacji (badania własne Forum 4 Czerwca przeprowadzone w 2021/2022). Dziadurzenie narusza godność osób starszych. Jego główną przyczyną jest stereotypowe postrzeganie osób starszych, jako „niesprawnych intelektualnie” i wymagających „prowadzenia za rękę”.  Stąd np. przerywanie wypowiedzi osoby starszej i „uzupełnianie” za nią dalszego ciągu, częste zadawanie pytań zamkniętych, sugerujących odpowiedź, zwroty w rodzaju „zjemy obiadek” zamiast „będzie obiad”. Osoby używające dziadurzenia często nie mają świadomości jego dyskryminującego charakteru. Część starszych osób, – mimo, że protekcjonalny język im nie odpowiada – nie reaguje, gdyż uważają, iż jest on w takim samym stopniu związany ze starzeniem się, jak np. mniejsza sprawność ruchowa.”  

Planowane warsztaty antydyskryminacyjne z zakresu komunikacji społecznej, praw człowieka mają za zadanie ograniczyć przyczyny i zmniejszyć skalę występowania dziadurzenia – poprzez: uświadomienie jego negatywnych skutków dla społecznego funkcjonowania osób w wieku 60+.

Adresatami działań są osoby w wieku 60+ oraz osoby pracujące z osobami starszymi. Pracownicy PCPR dzięki udziale w warsztacie mogli uzyskać świadomość języka, jaki osoby ze środowiska używają wobec osób starszych, nabyć umiejętności rozpoznawania dziadurzenia oraz umiejętności reagowania na protekcjonalny styl komunikacji w roli świadka/obserwatora dziadurzenia.

 

Projekt „Twoje słowa. Moja godność” finansowany jest przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny realizowany jest przez Stowarzyszenie Forum 4 Czerwca w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Kulturalnym „Pocztówka” 

Link do publikacji: Kadra Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce podnosi swoje kompetencje

Iceland, Liechtenstein, Norway - Active Citizens found

Jezyk wobec starości, szacunek w praktyce

Jezyk wobec starości, szacunek w praktyce

Strona www.dziadurzenie.org została wykonana z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.