Twoje słowa moja godność

Podsumowanie projektu Twoje słowa. Moja godność w Hajnówce

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Hajnówce podsumowaliśmy projekt „Twoje Słowa. Moja godność” adresowany do osób w wieku 60+ i osób pracujących z osobami starszymi.
Celem projektu było przeciwdziałanie używaniu dziadurzenia (ang. elderspeak), tj. specyficznego i dyskryminującego osoby starsze języka.
 • 19 warsztatach edukacyjnych
 • 257 osób uczestniczących
 • 18 organizacji i instytucji stworzyło sieć pod hasłem Tu nie dziadurzymy!
Sieć tworzą:
 • Starostwo Powiatowe w Hajnówce
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce
 • Dzienny Dom Pobytu w Hajnówce
 • Komisja Spraw Społecznych Rady Powiatu Hajnowskiego:
 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Hajnówce
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Hajnówce
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku w Hajnówce
 • Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Hajnówce
 • Komeda Powiatowa Policji w Hajnówce
 • Park Wodny w Hajnówce
 • Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
 • Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych
 • Ośrodek Opiekuńczy PKPS w Starzynie
 • Gminny Ośrodek Kultury w Orli
 • Urząd Gminy w Orli
 • Dzienny Dom Pobytu w Orli
 
Na zakończenie spotkania padła wzajemna deklaracja, osób uczestniczących i realizatorów projektu o chęci i potrzebie kontynuowania działań na rzecz ochrony godności osób starszych.
Projekt „Twoje słowa. Moja godność” sfinansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny realizowany przez Stowarzyszenie Forum 4 Czerwca w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Kulturalnym „Pocztówka” Hajnówka Centralna - Stacja Kultury na terenie woj. łódzkiego i podlaskiego w terminie od listopada 2022 r. do kwietnia 2024 r.
 
Autorka zdjęć: Anna Pietrońska
Iceland, Liechtenstein, Norway - Active Citizens found

Jezyk wobec starości, szacunek w praktyce

Jezyk wobec starości, szacunek w praktyce

Strona www.dziadurzenie.org została wykonana z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.